Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na przełomie września i października ceny zbóż podstawowych wzrosły o 2 proc.

Na przełomie września i października ceny zbóż podstawowych wzrosły o 2 proc.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 27.09-03.10.2010 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono średnio 753 zł/t, tj. o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 58 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 637 zł/t, tj. o 11 proc. wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żyto było aż 2,5-razy droższe.

Cena jęczmienia paszowego w krajowym skupie wynosiła 631 zł/t. Było to o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 71 proc. więcej niż przed rokiem.

Zbliżające się zbiory kukurydzy zahamowały wzrost cen tego ziarna. W dniach 27.09-03.10.2010 r. dostawcy kukurydzy uzyskiwali średnio 776 zł/t, tj. o 1 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o ponad 7 proc. droższe niż przed miesiącem i o 65 proc. droższe niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności