Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny mięsa wołowego do 2020 r. będą rosnąć

Ceny mięsa wołowego do 2020 r. będą rosnąć

Do 2020 roku tempo wzrostu produkcji mięsa może wynosić 1,2 proc. rocznie - produkcja mięsa wołowego będzie spadać o 1,8 proc. rocznie, zaś produkcja mięsa drobiowego rosnąć będzie o 3 proc. rocznie. Produkcja mleka w 2020 spadnie do 11,7 mld ton.

"Po osiągnięciu 75-78 proc. średniej ceny referencyjnej w UE, ceny wołowiny w Polsce są stabilne. Przewiduje się, że tempo ich wzrostu do 2020 roku będzie wynosić 2,4 proc. w roku. Ceny te pozostaną na niższym poziomie niż w UE ze względu na niski udział w produkcji żywca wołowego z ras mięsnych" - napisano w prognozie Stanisława Stańko z SGGW, przygotowanej dla ARR.

"Przewiduje się, że do 2020 roku wzrost cen wieprzowiny będzie powolny (0,1 proc. rocznie). Wokół tendencji występować będą wahania cykliczne i sezonowe. (...) Do 2020 roku ceny drobiu mogą cechować się nieznaczną tendencją wzrostową" - dodano.

DO 2020 R. WZROST PRODUKCJI MIĘSA O 1,2 PROC. ROCZNIE

"Do 2020 roku tempo wzrostu produkcji mięsa może wynosić 1,2 proc. rocznie. W wolumenie produkcji mięso drobiowe nie tylko rekompensuje spadek produkcji wołowiny i baraniny, ale i przyczynia się do wzrostu produkcji mięsa ogółem" - napisano

Z prognozy wynika, że w następnych latach produkcja mięsa wołowego może się zmniejszać w tempie 1,8 proc. rocznie i osiągnąć w 2020 roku ok. 320 tys. ton.

"Takie kierunki zmian w produkcji oznaczają, że zmniejszy się skala eksportu mięsa wołowego, a tym samym i dodatnie saldo obrotów handlowych" - napisano.

Z prognozy wynika także, że w następnych latach tempo przyrostu produkcji mięsa drobiowego ulegnie dalszemu spowolnieniu. Do 2020 roku może ono wynosić 3 proc. rocznie.

"Produkcja wieprzowiny charakteryzuje się wahaniami cyklicznymi. Silne załamanie produkcji wystąpiło w 2009 roku. Produkcja wieprzowiny była niższa niż zapotrzebowanie krajowe. W efekcie Polska stała się importerem netto wieprzowiny. Do 2020 roku możliwy jest wzrost prowadzący do zmniejszenia ujemnego salda handlu zagranicznego mięsem wieprzowym" - napisano.

Przewiduje się, że w 2020 roku udział wieprzowiny w produkcji mięsa może wynieść 49,5 proc., mięsa drobiowego 43,1 proc., zaś wołowiny 7,4 proc.

POGŁOWIE BYDŁA BĘDZIE SPADAĆ

Z badania wynika, że w średnim okresie przewiduje się, że pogłowie bydła wykazywać będzie lekką tendencję spadkową.

"Tempo spadku pogłowia krów mlecznych szacuje się na 1,6 proc. rocznie (...) Uboje bydła mogą się zmniejszać o 2,1 proc. rocznie, cieląt o 1,9 proc. (...) Przewiduje się, że wystąpi spadkowa tendencja w eksporcie żywego bydła i cieląt" - napisano.

"Od 2005 roku zmniejsza się udział krów w pogłowiu. Przewiduje się, że w 2020 roku będzie on wynosił 39,4 proc. Zmiany w poziomie i strukturze pogłowia decydować będą o produkcji i podaży wołowiny oraz jej cenach" - dodano.

Przewiduje się, że w najbliższych latach kontynuowana będzie powolna odbudowa pogłowia trzody chlewnej i w 2020 roku pogłowie trzody może wynosić 17,0 mln szt. W następnych latach kontynuowany będzie powolny spadek pogłowia owiec.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności