Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na Ukrainie możliwa redukcja areału upraw ozimin

Na Ukrainie możliwa redukcja areału upraw ozimin

Powierzchnia upraw pszenicy ozimej na zbiór w 2011 r. szacowana jest na 6,6 mln ha w porównaniu do 6,75 mln ha w ubiegłym sezonie, natomiast jęczmienia ozimego - do 1,4 mln ha wobec 1,64 mln ha sezon wcześniej.

Mniejszy areał upraw zbóż ozimych może mieć wpływ na spadek łącznej powierzchni obsianej zbożami w 2011 r. - do 15,55 mln ha wobec 15,9 mln ha w poprzednim sezonie.

Długotrwała susza spowodowała znaczne straty w uprawach zbóż na Ukrainie w 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa szacuje tegoroczne zbiory zbóż na około 38 mln ton w porównaniu do 46 mln ton w 2009 r. Znacznie obniżono prognozę ukraińskiego eksportu zbóż w sezonie 2010/'11 - do 12,7 mln ton. Jest to poziom wywozu znacznie poniżej wyników osiągniętych w zeszłym sezonie - 21,5 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności