Ceny zbóż, notowania, aktualności

MRiRW: Ceny zbóż nadal rosną

MRiRW: Ceny zbóż nadal rosną

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 20-26.09.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 739 zł/t, tj. o 3 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było droższe niż przed rokiem o 54 proc.

Za żyto konsumpcyjne w analizowanym okresie przeciętnie w kraju płacono 625 zł/t, tj. o 3,2 proc. mniej niż tydzień wcześniej, ale o ponad 23 proc. więcej niż przed miesiącem. W tym czasie średnia cena żyta paszowego wyniosła 594 zł/t, tj. o 1,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 30 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żyto było ponad 2-krotnie droższe.

Cena jęczmienia paszowego w krajowym skupie wynosiła 617 zł/t wobec 584 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 11 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 76 proc. wyższa niż przed rokiem. Średnio w kraju za pszenżyto uzyskiwano 564 zł/t, tj. o 2,3 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Cena pszenżyta była także o 11% wyższa niż przed miesiącem i o 59 proc. wyższa niż przed rokiem.

W odniesieniu do poprzedniego tygodnia przeciętna krajowa cena skupu kukurydzy była o 1,7 proc. wyższa i wyniosła 783 zł/t. Było to o 8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 66 proc. więcej niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności