Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bank Światowy: Biopaliwa nie wpływają znacząco na ceny żywności

Bank Światowy: Biopaliwa nie wpływają znacząco na ceny żywności

Z drugiej strony zaangażowanie inwestorów finansowych w spekulacje surowcami rolnymi było tylko częściowo odpowiedzialne za drastyczne wzrosty ich cen.

Boom surowcowy lat 2006-08 charakteryzował się wyjątkowością ze względu na to, że objął trzy grupy surowców: energetyczne, metale oraz surowce rolnicze. Zauważono, że wystąpiła istotna korelacja pomiędzy zachowaniem cen paliw i surowców innych niż energetyczne. Wykazano efekt domina między cenami energii a surowców rolniczych, czyli zwyżki cen surowców energetycznych przeniosły się na sektory upraw.

Według autorów raportu fundamentalne czynniki na rynkach rolnych odgrywały tu mniejszą rolę niż w przeszłości, na korzyść znacznie większego wpływu cen energii. Równocześnie wzrost popytu na surowce rolne ze strony krajów rozwijających się w nie był bardzo istotny, jakkolwiek wzrost zapotrzebowania na energię np. w Chinach mógł mieć pośredni wpływ.

Bank Światowy opublikował wcześniej raport w którym obarczał biopaliwa 75 proc. odpowiedzialnością za wzrost cen żywności podczas boomu surowcowego w 2008 roku.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności