Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drobni i średni hodowcy świń mają szansę na dotacje

Drobni i średni hodowcy świń mają szansę na dotacje

Aby rolnik mógł otrzymać dotację, minimalna liczebność jego stada loch wynosi 8 lub 10 sztuk. Jednocześnie liczebność stada podstawowego nie może wynieść więcej niż 70 sztuk (puławska) lub 100 sztuk (złotnicka biała lub pstra).

Program dotowania hodowli świń polskich ras jest skierowany do drobnych i średnich hodowców, a nie do wielkich ferm hodowlanych, w których liczebność zwierząt wynosi kilka lub kilkadziesiąt tysięcy.

Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w programie, muszą wpisać zwierzęta do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy, muszą też prowadzić odpowiednią dokumentację hodowlaną i program hodowlany właściwy dla danej rasy.

Źródło: Portal Spożywczy za: Nasz Dziennik

Powrót do aktualności