Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadki cen zbóż na giełdach w USA. W Europie notowania nadal idą mocno w górę

Spadki cen zbóż na giełdach w USA. W Europie notowania nadal idą mocno w górę

W ubiegło tygodniowym raporcie USDA potwierdziło wcześniejsze oceny bardzo dobrych zbiorów pszenicy w USA zwiększając przewidywaną wielkość produkcji pszenicy ogółem w tym kraju do 61,6 mln ton wobec 60,3 mln ton prognozowanych przed miesiącem. Z drugiej strony, USDA zwiększyło prognozę wielkości eksportu pszenicy z rynku amerykańskiego w bieżącym sezonie do 32,7 mln ton wobec 23,9 mln ton wyeksportowanych w poprzednim sezonie. Znaczny wzrost eksportu pszenicy z USA będzie niewątpliwie czynnikiem wspierającym ceny pszenicy na rynku amerykańskim w bieżącym sezonie.

W piątek 13/08, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2010) spadła o 3,2% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 258,08 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2010) wzrosła o 1,7% do 269,11 USD/t, na co wpłynęło obniżenie zapasów pszenicy twardej w USA na koniec sezonu 2010/11 dokonane przez USDA w ostatnim raporcie.

W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na głównych giełdach europejskich w dalszym ciągu rosły. W piątek 13/08, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 214,50 EUR/t i była o 2,4% wyższa od ceny sprzed tygodnia. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 155,00 funtów/t i była o 2,0% wyższa niż przed tygodniem.

Notowany tydzień-do-tygodnia wzrost cen był w znacznej mierze wynikiem nie tyle dalszego niewielkiego zmniejszenia prognoz tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-27 dokonanych przez Strategie Grains - o 1% do 128,2 mln ton (129,8 mln ton w poprzednim sezonie), co znacznego zwiększenia przewidywanego poziomu eksportu pszenicy z unijnego rynku. W stosunku do ocen z lipca br., prognozy eksportu pszenicy zostały bowiem zwiększone aż o 3 mln ton do poziomu 18,7 mln ton, co oznaczałoby eksport na poziomie jedynie nieznacznie mniejszym w stosunku do wielkości eksportu w poprzednim sezonie (18,8 mln ton).

W minionym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago nie uległy większym zmianom w stosunku do tygodnia poprzedniego. Według ostatnich prognoz USDA, tegoroczne zbiory soi w USA wyniosą rekordowe 93,4 mln ton wobec 91 mln ton przewidywanych przed miesiącem i 91,4 mln ton zebranych rok wcześniej. Tak dobre prognozy schłodziły nieco nastroje na tym rynku. W miniony piątek 13/08, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2010) wyniosła 386,40 USD/t i była o 0,7% niższa od ceny przed tygodniem.

W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF w dalszym ciągu rosły.

W związku z kończącymi się zbiorami rzepaku u kluczowych unijnych producentów i potwierdzającymi się znacznie niższymi niż przed rokiem zbiorami rzepaku (w Niemczech spadek zbiorów o 11% do 5,57 mln ton, we Francji spadek zbiorów o 18% do 4,5-4,6 mln ton), ceny rzepaku pozostają w trendzie wzrostowym. W piątek 13/08, cena rzepaku (kontrakt sierpień 2010) na giełdzie MATIF wyniosła 376,00 EUR/t i była o 0,3% wyższa niż przed tygodniem.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności