Ceny zbóż, notowania, aktualności

Znaczne wzrosty notowań cen pszenicy w USA

Znaczne wzrosty notowań cen pszenicy w USA

Obawy o wielkość tegorocznych zbiorów zbóż w krajach WNP w związku z suszą (w szczególności w Rosji i wschodniej Ukrainie), a także w Kanadzie i UE były głównym czynnikiem stymulującym wzrosty cen na giełdach w USA i Europie.

W piątek, USDA w swoim raporcie prognostycznym dokonał korekty zbiorów pszenicy w Kanadzie, UE-27 i krajach WNP, ale niespodziewanie zwiększył prognozy tegorocznych plonów i zbiorów pszenicy w Stanach Zjednoczonych (o 4 mln ton). USDA obecnie przewiduje łączne zbiory pszenicy na świecie w sezonie 2010/11 na poziomie 661 mln ton, tj. o 7,5 mln ton mniejszym niż oceniano przed miesiącem oraz o 19 mln ton mniejszym od zbiorów osiągniętych w poprzednim sezonie. Globalne zapasy pszenicy na koniec sezonu 2010/11 zostały zmniejszone o 7 mln ton w stosunku do wcześniejszej prognozy do poziomu 187 mln ton, tj. o 7 mln ton mniej od poziomu zapasów  w poprzednim sezonie. W piątek 9/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (lipiec 2010) wzrosła o 7,3 proc. w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 192,32 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliższym (lipiec 2010) wzrosła o 8,1 proc. do 201,43 USD/t.

W analizowanym tygodniu, niepewność co do wysokości tegorocznych plonów i zbiorów zbóż  w Europie spowodowała, iż podobnie jak na giełdach amerykańskich notowania cen pszenicy na giełdach w Paryżu i Londynie znacznie wzrosły. Upalna i bezdeszczowa pogoda w większości krajów kontynentu wzbudziły obawy uczestników rynku i doprowadziły do wyraźnej zwyżki cen zbóż.  W piątek 9/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2010) wyniosła 150,00 EUR/t i była  o 5,8 proc. wyższa od ceny sprzed tygodnia. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 119,00 funtów/t i była  o 7,2 proc. wyższa niż przed tygodniem.

W minionym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago także wzrosły w ślad za rosnącymi cenami zbóż oraz przewidywaniami wysokiego popytu na soję ze strony Chin w kolejnych 2 miesiącach. W lipcowym raporcie prognostycznym, USDA ocenia wielkość zbiorów soi na świecie w sezonie 2010/11 na 251,3 mln ton, tj. o 8,4 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie, a zapasy końcowe soi do 67,8 mln ton wobec 65,4 mln ton w sezonie 2009/10. W miniony piątek 9/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2010) wyniosła 376,77 USD/t i była o 6,5 proc. wyższa od ceny przed tygodniem.

W analizowanym tygodniu notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF także wzrosły, głównie w wyniku przewidywanych mniejszych zbiorów rzepaku u kluczowych producentów w UE, a także na Ukrainie i w Kanadzie. W piątek 9/07, cena rzepaku (kontrakt sierpień 2010) na tej giełdzie wyniosła 346,25 EUR/t i była o 6,5 proc. wyższa niż przed tygodniem.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności