Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mniej kukurydzy

Mniej kukurydzy

Powierzchnia uprawy tej rośliny w Unii spadnie zatem ogółem o 1,5 proc., czyli o 200 tys. ha. Spadki dotyczą przeważnie krajów Europy Południowej: Hiszpanii, Włoch i Francji.

We Francji produkcja kukurydzy ziarnowej 1,575 mln ha, a więc uprawa ta zanotuje spadek 6 proc. W wypadku kukurydzy kiszonkowej wyniesie on 3 proc. (mniej o 1,390 mln ha). Dlaczego taki wynik? Składa się na niego m.in. wyłączenie powierzchni spowodowane wprowadzeniem kwarantanny w związku z wystąpieniem stonki kukurydzianej, ograniczenie stosowania zapraw nasiennych, niekorzystne warunki pogodowe podczas siewu i niskie ceny.

Wzrost powierzchni kukurydzy natomiast spodziewany jest w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, a także na Ukrainie i w Serbii. U naszych zachodnich sąsiadów Niemców również notowane będą wzrosty, na co wpływ ma większe wykorzystanie kukurydzy do produkcji biogazu.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności