Ceny zbóż, notowania, aktualności

Optymistyczne prognozy eksportu wołowiny z USA

Optymistyczne prognozy eksportu wołowiny z USA

W ujęciu wartościowym eksport ten może zwiększyć się o 20 proc. do 3,7 mld USD. Na wzrost eksportu wpłynie odbudowa popytu na wołowinę w krajach azjatyckich, przy równoczesnym spadku produkcji w Argentynie oraz w Kanadzie. W br. spośród dziesięciu czołowych eksporterów wołowiny, tylko Brazylia, Indie oraz Meksyk zwiększą produkcję tego gatunku mięsa.

W 2009 roku Amerykanie wyeksportowali łącznie 897,4 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 9 proc. mniej niż w 2008 roku. Spadek ten związany był z mniejszym popytem na wołowinę na rynku światowym, wynikającym ze skutków globalnego kryzysu finansowego.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności