Ceny zbóż, notowania, aktualności

Stabilizacja na rynku cen zbóż

Stabilizacja na rynku cen zbóż

Na rynku obserwuje się pewne uspokojenie sytuacji od strony popytowej, przetwórcy nie starają się bowiem kupić ziarna za wszelką cenę, jak to miało miejsce w ostatnim czasie.

Ponadto, w punktach skupu notuje się wzrost zainteresowania sprzedażą przez rolników. Do kraju dociera ziarno pszenicy i kukurydzy z importu z kierunku południowego stanowiące uzupełnienie krajowej podaży. W najbliższych dniach spodziewany jest także import skandynawskiej pszenicy, co dodatkowo powinno wpłynąć na schłodzenie cen na rynku krajowym.

Obecnie, realne ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale 550-580 PLN/t (ceny netto, loco magazyn kupującego). W niższych cenach można jedynie kupić małe partie ziarna. Ciągle droga pozostaje kukurydza, za którą trzeba zapłacić minimum 560-580 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Wysokie są także ceny pszenżyta, które kształtują się obecnie od 440 PLN/t do 470 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 430 PLN/t do 470 PLN/t (ceny netto, loco magazyn kupującego).

W Polsce w ramach zakończonego już interwencyjnego skupu zbóż w sezonie 2009/10, na zapasy zaoferowano łącznie 368,7 tys. ton zbóż, z tego 368,1 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy.  Z tej ilości, na dzień 13 czerwca br. na zapasy przejęto 295,7 tys. ton ziarna zbóż (295,1 tys. ton jęczmienia i 0,6 tys. ton pszenicy).

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności