Ceny zbóż, notowania, aktualności

I po sprawie

I po sprawie

Również prognozy na najbliższą przyszłość są optymistyczne.

Tadeusz Blicharski, POLSUS „eksperci europejscy przewidują, że średnia cena rynkowa w środku roku, w czerwcu, lipcu aż do sierpnia może osiągnąc poziom 150 euro za sto kilogramów w klasie E, to by oznaczało dla naszego rynku wzrost o 20-30 proc”.

Tak szybkiego wzrostu cen wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej nie notowano od wiosny 2008 roku.

Witold Choiński Związek „Polskie Mięso” „dzisiaj rynek europejski dyktuje ceny rynkowi krajowemu, tak jest od dłuższego czasu, my reagujemy jedynie cenowo i dostosowujemy się do teg,o co przedstawi nam Unia. A Unia cały czas oferuje niższe ceny surowca wieprzowego niż rynek krajowy”.

A to oznacza, nic innego jak spadek eksportu i coraz więcej mięsa z Danii, Niemiec czy Holandii. W ubiegłym- rekordowym roku sprowadziliśmy aż sześćset tysięcy ton wieprzowiny, w przeliczeniu na żywe zwierzęta było to prawie osiem milionów sztuk.

Witold Choiński, Izba Gospodarcza „Polskie Mięso” „musimy teraz robić wszystko, aby pomóc odbudować rolnikom stada, aby zapewnić im pewną stabilizację. Już zaczęliśmy, wspólnie z POLSUSEM stworzyliśmy system jakości PQS, który ma dać tę stabiliazcję producentow,i a także zakładom ubojowym, żeby mogły korzystać z polskiego surowca wyprodukowanego tutaj w Polsce”.

Według ostatnich danych Głównego Urzedu Statystycznego w Polsce rośnie pogłowie trzody chlewnej. W tej chwili rolnicy hodują prawie 14 milionów sztuk swiń.

Źródło: Agrobiznes, TVP

Powrót do aktualności