Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie eksport mięsa i żywca wołowego z UE

Rośnie eksport mięsa i żywca wołowego z UE

Najwięcej tego gatunku mięsa trafiło do Rosji (11,3 tys. ton), Szwajcarii (4,6 tys. ton), Chorwacji (4,3 tys. ton) oraz Wybrzeża Kości Słoniowej (2,6 tys. ton). W tym samym okresie kraje Wspólnoty sprowadziły łącznie 89,9 tys. ton mięsa i żywca wołowego, tj. o 8,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku.

Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (około 32 tys. ton), Argentyny (24,7 tys. ton) oraz Urugwaju (17,3 tys. ton). Wspólnota Europejska nadal pozostaje importerem netto wołowiny. W I kwartale 2010 roku saldo handlu wołowiną dla Unii osiągnęło ujemny poziom około 32 tys. ton.

W okresie od lipca 2009 do kwietnia 2010 roku kraje Wspólnoty wyeksportowały z refundacjami łącznie 59,5 tys. ton żywca, świeżej oraz mrożonej wołowiny, podrobów oraz konserw, tj. o 18,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Wzrost aplikacji o refundacje dotyczył tylko żywca wołowego (+9,6 proc.), spadek zaś świeżej wołowiny (-22,8 proc.), mięsa mrożonego (-35,2 proc.) oraz konserw wołowych (-2,6 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności