Kraje Unii chcą oznakowania produktów „wolnych od GMO”

W przypadku żywności, obecnie obowiązują progi zawartości GMO na poziomie 0,9%. Jeżeli GMO jest więcej to taki produkt spożywczy powinien być oznakowany jako zawierający GMO. W praktyce jednak przepis ten jest nie wykonywany i nieegzekwowany – zauważa BioKurier, powołując się . W kilku państwach Unii włączając Francję, Niemcy, Włochy, Austrię i Węgry sektor spożywczy zamierza wprowadzić oznakowanie „wolne od GMO” na innych zasadach. Np. Francja rozważa dobrowolne oznakowanie „wolne od GMO” jeśli zawartość modyfikowanych składników w żywności pochodzenia roślinnego będzie nie większa niż 0,1%, podobnie dla produktów pochodzenia zwierzęcego o ile w ciągu życia nie skonsumowały powyżej 0,1% pasz GMO.

Tymczasem Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pasz – FEFAC domaga się dopuszczenia 0,5% zanieczyszczeń GMO w paszy zamiast obowiązującej obecnie zasady „zera tolerancji”.

Źródło: Portal Spożywczy