Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bośniacy chcą przywrócić cła importowe na mięso

Bośniacy chcą przywrócić cła importowe na mięso

Bośniaccy farmerzy oraz przedstawiciele władz obwiniają za trudną sytuację krajowego przemysłu mięsnego przepisy dotyczące wolnego handlu CEFTA, które weszły w życie w 2008 roku, a także bariery poza taryfowe stosowane nadal przez niektóre kraje należące do tego porozumienia. Przykładowo kraje ościenne, tj. Chorwacja i Serbia stosują restrykcje w handlu polegające na niehonorowaniu świadectw wydanych przez bośniackie laboratoria.

Przywrócenie pełnych stawek celnych w imporcie mięsa może zostać wprowadzone przed 1 maja br., i zostanie utrzymane do końca roku. Zgodnie z porozumieniem CEFTA tego typu zasady protekcjonistyczne nie będą mogły być stosowane od przyszłego roku. Pełną stawką celną zostanie prawdopodobnie obciążonych 30 różnych gatunków świeżego mięsa oraz przetworów mięsnych. Po przystąpieniu większości państw CEFTY do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, umowa ta straciła na znaczeniu. Obecnie jedynie ułatwia handel pomiędzy Bułgarią, Rumunią i Chorwacją, a resztą członków.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności