Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niewielki ruch w skupie zbóż

Niewielki ruch w skupie zbóż

Obecnie ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez większość kupujących zawierają się w przedziale 440-450 PLN/t. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 470 PLN/t do 500 PLN/t. Ceny pszenżyta kształtują się od 360 PLN/t do 380 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 360 PLN/t do 400 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W minionym tygodniu znacznie wzrosło zainteresowanie podmiotów kupujących pszenicą konsumpcyjną wystawianą przez Agencję Rezerw Materiałowych za pośrednictwem WGT. Od 25marca obowiązuje cena wywoławcza na wystawiane ziano w wysokości 450 PLN/t. Od chwili obniżenia ceny wywoławczej na wystawiane ziarno pszenicy konsumpcyjnej do 450 PLN/t, ARM sprzedała około 47,8 tys. ton ziarna pszenicy. Z zebranych informacji wynika, iż nabywcami tego ziarna są zarówno firmy przetwórcze jak i handlowe.

W Polsce, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (4-11 kwietnia), w ramach interwencyjnego skupu zbóż krajowi dostawcy złożyli oferty sprzedaży 4,5 tys. ton ziarna jęczmienia.

Z kolei w pierwszych 23 tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano około 274,5 tys. ton zbóż, z tego 273,9 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 6% złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 232,6 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności