Ceny zbóż, notowania, aktualności

MRiRW: Ceny zbóż maleją

MRiRW: Ceny zbóż maleją

Podrożało jedynie żyto, którego dostawy uległy ograniczeniu. W analizowanym okresie średnia krajowa cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 314 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 1,3 proc. wyższym niż przed miesiącem.

Podmioty rynkowe obniżyły natomiast ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej do 461 zł/t. Była to cena niższa od notowanej tydzień wcześniej i miesiąc wcześniej o blisko 1 proc.. Za jęczmień paszowy płacono przeciętnie 374 zł/t, tj. o ok. 2,5 proc. mniej wobec poprzedniego tygodnia i notowania sprzed miesiąca. Cena skupu kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o 0,5 proc. i ukształtowała się na poziomie 497 zł/t. Ziarno to było o ponad 2 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny pszenicy były o 17 proc. niższe, jęczmienia i żyta o 13 proc. niższe, a kukurydzy o 3 proc. niższe.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności