Ceny zbóż, notowania, aktualności

Uniwersalny fungicyd dla zbóż

Uniwersalny fungicyd dla zbóż

Prowadzenie opłacalnej produkcji zbóż wymaga stosowania coraz bardziej wydajnych i efektywnych technologii uprawy, gwarantujących wysokie plony ziarna o doskonałych parametrach jakościowych. W tym aspekcie ochrona zbóż przed chorobami nabiera jeszcze większego znaczenia.

Choroby zbóż powodowane przez grzyby należą do najbardziej szkodliwych dla tych roślin, gdyż patogeny te dysponują najbardziej wszechstronnymi możliwościami rozprzestrzeniania się i przystosowania do najgroźniejszych warunków środowiska. Praktycznie wszystkie grzyby porażające zboża mogą być przyczyną znacznych strat w plonie. Mogą one także znacząco wpływać na jego jakość.

Fuzarioza kłosów jest jedną z najważniejszych chorób grzybowych zbóż, gdyż w wyniku jej występowania  dochodzi do obniżenia plonowania i znacznego pogorszenia jakości ziarna wskutek zanieczyszczenia przez mikotoksyny.

Dysponowanie efektywnymi środkami ochrony zbóż przed grzybowymi czynnikami chorobotwórczymi jest zatem ogromnie istotne. Yamato 303 SE to nowy, należący do nielicznych, zwalczających szerokie spektrum występujących na zbożach chorób. Zawiera dwie substancje aktywne z różnych grup chemicznych o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Jedna z nich to benzimidazol - tiofanat metylowy, a druga tetrakonazol. Obydwie substancje działają systemicznie, czyli zarówno na powierzchni rośliny, jak i przemieszczając się wewnątrz jej, powodują różne zaburzenia rozwojowe patogenów i blokują w ten sposób procesy chorobowe.

Dzięki wymienionym wyżej substancjom aktywnym preparat jest samowystarczalny tzn. można go stosować we wszystkich terminach ochrony i będzie zabezpieczał zboża przed wszystkimi chorobami.

Zabieg preparatem należy wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób. Zalecane dawki w zbożach  to 1,5 -1,75  l/ha. Większą dawkę środka należy stosować przy większym nasileniu występowania chorób.

Badania, które przeprowadzono na trzech odmianach pszenicy ozimej: Legenda, Hattric i Smuga, wykazały że skuteczność preparatu była bardzo dobra w zwalczaniu chorób występujących na pszenicy ozimej.

Ogromnie ważną cechą środka jest jego  dobra charakterystyka toksykologiczna.  Preparat jest nietoksyczny dla ludzi i zwierząt i jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności