Ceny zbóż, notowania, aktualności

Perspektywy dla duńskiego rynku wieprzowiny

Perspektywy dla duńskiego rynku wieprzowiny

Ze względu na spadek poziomu produkcji w Ameryce Północnej, deprecjację korony duńskiej wobec dolara amerykańskiego oraz poprawę kondycji gospodarki światowej, w drugiej połowie 2010 r. eksport duńskiej wieprzowiny prawdopodobnie wzrośnie. DSCP prognozuje, że pogłowie trzody chlewnej w UE w 2010 r. zwiększy się wobec roku ubiegłego o 1-2 proc.

Według szacunków DSCP, w tym roku przeciętne duńskie zintegrowane gospodarstwo hodowlane trzody (prosięta i tuczniki) poniesie stratę w wysokości 2 DKK/kg żywca (0,27 EUR/kg), natomiast w 2011 r. powinno już generować zysk rzędu 13 DKK/kg (1,75 EUR/kg). Stabilne koszty produkcji żywca wieprzowego (niskie ceny zbóż oraz oprocentowanie kredytów) wraz z dalszym zwiększeniem produktywności trzody będą sprzyjały stopniowej poprawie sytuacji duńskich producentów.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności