Ceny zbóż, notowania, aktualności

IJHARS: Wzrósł poziom nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych

IJHARS: Wzrósł poziom nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów zbożowych: mąki pszenneji żytniej, kaszy manny, kaszy jęczmiennej oraz kaszy gryczanej, w zakresie zgodności z deklaracją producenta. Kontrolę przeprowadzono w 90 jednostkach produkujących przetwory zbożowe oraz w 1 jednostce zajmującej się konfekcjonowaniem przetworów zbożowych (tj. 28% zarejestrowanych w WIJHARS).

Biorąc pod uwagę ustalenia z poprzedniej kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych przeprowadzonej w II kwartale 2008 roku oraz z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2009 roku, można stwierdzić, wzrost poziomu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. Udział liczby partii niezgodnych z deklaracją producenta w 2008 roku wynosił - 18%, a w 2009 roku - 21%. Udział liczby partii niewłaściwie oznakowanych, w 2008 roku kształtował się na poziomie 25%, w 2009 roku na poziomie 35% ( Wykres 1).

Badania laboratoryjne próbek przetworów zbożowych, podczas obu analizowanych kontroli, wykazały niezgodności z deklaracją producenta, głównie w zakresie takich parametrów fizykochemicznych jak: zawartość popiołu całkowitego i stopień rozdrobienia. Nieprawidłowości w zakresie zawartości popiołu całkowitego dotyczyły mąki pszennej i żytniej, natomiast niewłaściwy stopień rozdrobnienia dotyczył wszystkich przebadanych przetworów zbożowych, a więc również kasz.

Poziom niezgodności, ww. parametrów, wzrósł o 3 punkty procentowe. Zawartość popiołu całkowitego (zawartość w mące soli mineralnych) określa typ mąki. W przypadkach zaniżenia lub zawyżenia zawartości popiołu całkowitego otrzymujemy, na opakowaniu lub etykiecie, nieprawdziwą informację dotyczącą typu mąki, a co za tym idzie możemy użyć tej mąki niezgodnie z przeznaczeniem.

Udział procentowy partii o niewłaściwym oznakowaniu zwiększył się w stosunku do poprzedniej kontroli o 10 punktów procentowych. Powtarzające się podczas kolejnych kontroli błędy w oznakowaniu przetworów zbożowych dotyczyły między innymi informacji istotnych z punktu widzenia konsumenta, takich jak, np. data minimalnej trwałości, czy warunki przechowywania.

Ze względu na wyniki ostatniej kontroli, tj. zwiększenie się poziomu nieprawidłowości zarówno w zakresie znakowania przetworów zbożowych, jak i zgodności parametrów fizykochemicznych z deklaracją producenta, należy systematycznie prowadzić kontrolę tych produktów.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności