Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ocena IZP dotycząca sytuacji na rynku zbóż

Ocena IZP dotycząca sytuacji na rynku zbóż

Na rynku (szczególnie na południu kraju) notuje się nieco mniejsze ilości ziarna kierowane do skupu niż w poprzednich tygodniach, co jest w znacznej mierze wynikiem niższych cen ziarna obowiązujących w tej części kraju.

Podaż ziarna krajowego w dalszym ciągu uzupełniania jest ziarnem pochodzącym z importu, którego opłacalność wzrosła po notowanym w ostatnich tygodniach znacznym osłabieniu kursu euro. Niektórzy przetwórcy ograniczyli bądź wstrzymali skup niektórych gatunków zbóż gdyż posiadają odpowiednie zapasy zbóż pod bieżącą produkcję.

Obecnie, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez większość wytwórni pasz zawierają się w przedziale 440-450 PLN/t. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 470 PLN/t do 500 PLN/t. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 360 PLN/t do 370 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 370 PLN/t do 400 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W styczniu br. Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła oferowanie na WGT pszenicy konsumpcyjnej ze swoich rezerw zmagazynowanej w magazynach ELEWARR. Od czwartku (25/03), ARM ponownie obniżyła cenę wywoławczą na oferowaną pszenicę o 10 PLN/t do 450 PLN/t. W minionym tygodniu, z wystawionej do sprzedaży partii ponad 20 tys. ton ziarna na WGT ponownie nic nie sprzedano.

W Polsce, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (14-21 marca), w ramach interwencyjnego skupu zbóż krajowi dostawcy złożyli oferty sprzedaży 6,4 tys. ton ziarna jęczmienia. Z kolei, w pierwszych 20-tu tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano około 250,6 tys. ton zbóż, z tego 250 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 4% złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 206,4 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności