Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica: nieznaczne spadki w skupach

Pszenica: nieznaczne spadki w skupach

W poszczególnych województwach dochodziło jednak do zmian cen. Największe miały miejsce w pomorskim (tygodniowy wzrost o 9,1 % z 550 do 600 zł/t) oraz warmińsko-mazurskim. W tym ostatnim zanotowano 7,3 % obniżkę z 550 do 510 zł/t. Z kolei o 3,6 % do 608 zł/t wzrosła średnia cena pszenicy na targowiskach w województwie śląskim, osiągając cenę najwyższą w kraju. Najtaniej tonę wyżej wymienionego zboża można było nabyć w lubelskim - średnio za 481 zł.

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa oferowały w skupach 462 zł netto za tonę pszenicy konsumpcyjnej, tj o 0,6 % mniej w porównaniu do tygodnia wcześniejszego. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (546 zł/t netto) spadek wyniósł 15,3 %.

W okresie od 15 do 21 marca 2010 cena skupu pszenicy paszowej wynosiła 455 zł/t netto. W ujęciu tygodniowym spadła o 0,4 % natomiast w ujęciu rocznym o 6,5 %.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności