Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sytuacja w skupach zbóż

Sytuacja w skupach zbóż

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 08-14.03.br. za pszenicę konsumpcyjną w skupie średnio w kraju uzyskiwano 465  zł/t, a za żyto konsumpcyjne 310 zł/t, tj. o ok. 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno tych zbóż było o 4-5% tańsze niż w tym samym okresie lutego br.

Przeciętna cena skupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 383 zł/t, tj. o blisko 3% niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 6% tańsze niż przed miesiącem.

Dostawcy kukurydzy w drugim tygodniu marca średnio w kraju uzyskiwali 508 zł/t, tj. o 1-2% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej.  W odniesieniu do notowań sprzed roku zboża podstawowe były tańsze  o 13-16%, a kukurydza o ok. 1%.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności