Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2009 r. polscy producenci drobiu wysłali za granicę produkty za za 649,2 mln euro

W 2009 r. polscy producenci drobiu wysłali za granicę produkty za za 649,2 mln euro

W 2009 r. z Polski wysłano za granicę ok. 333,4 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych za 649,2 mln euro.

Drób sprzedawano za granicą po niższych cenach niż przed rokiem, wolumen sprzedaży wzrósł natomiast wobec 2008 r. o 11 proc.

Wartość importu produktów z sektora drobiu była o 7 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła 109,8 mln EUR, pomimo wzrostu wolumenu zakupów o 10 proc. do 77,8 tys. ton.

Głównym partnerem handlowym Polski w sektorze drobiu były nadal państwa UE (92 proc. wartości sprzedaży i 99 proc. wartości zakupów), z Niemcami na czele (jedna trzecia wartości eksportu i jedna piąta - importu).

Na unijnym rynku drobiu, podobnie jak na innych rynkach rolnych, utrzymywała się w ubiegłym roku dekoniunktura, wywołana globalnym kryzysem gospodarczym. Średnie roczne ceny reprezentatywne kurcząt brojlerów w UE w 2009 r. wyniosły 169,7 EUR/100 kg i były o 6 proc. niższe niż przed rokiem. W porównaniu z 2008 r., kraje UE zwiększyły wolumen zakupów o 5 proc., natomiast ich wartość obniżyła się o 15 proc.

Spadek eksportu dotyczył jednak jedynie państw „starej" UE-15 (o 5 proc. ilościowo i o 22 proc. wartościowo), podczas gdy do nowych państw członkowskich UE-12 wolumen sprzedaży wzrósł o 29 proc., a jego wartość o 19 proc.

Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, głównie Ukraina i Rosja, były natomiast naszym najważniejszym rynkiem zbytu dla żywego drobiu. Eksport piskląt do krajów WNP wzrósł wobec 2008 r., dwukrotnie, a ujemne saldo w handlu żywcem drobiu zmniejszyło się o 44 proc.

W przypadku produktów z sektora jaj, dodatnie saldo handlowe w 2009 r. wzrosło wobec roku ubiegłego o 12 proc. do ok. 107 mln EUR. Wartość eksportu jaj i przetworów zwiększyła się o 16 proc. do 165 mln EUR, natomiast importu - wzrosła o 30 proc. do ok. 46 mln EUR. Głównymi partnerami handlowymi, zarówno po stronie eksportu, jak i importu jaj, pozostają nadal kraje Unii Europejskiej.

Największy partner handlowy Polski - Niemcy zakupiły jaja i przetwory za ponad 60 mln euro, o wartości o 44 proc. wyższej niż w poprzednim roku, co stanowiło ok. 37 proc. wpływów ze sprzedaży za granicę polskiego sektora jaj. Wzrósł również znacznie (ponad dwukrotnie) import jaj spożywczych z Niemiec do Polski.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności