Ceny zbóż, notowania, aktualności

Utrzymuje się spadkowa tendencja cen na rynku zbóż

Utrzymuje się spadkowa tendencja cen na rynku zbóż

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 01-07.03.br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 473 zł/t, tj. o 0,8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu.

Przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 315 zł/t, tj. o 1,6 proc. niższym niż tydzień wcześniej. W tym czasie dostawcy kukurydzy średnio w kraju uzyskiwali 513 zł/t wobec 514 zł/t w końcu lutego br. Po spadku w dwóch poprzednich tygodniach, na początku marca br. odnotowano wzrost cen skupu jęczmienia paszowego. W dniach 01-07.03.br. przeciętna cena tego ziarna wynosiła 394 zł/t, tj. o ok. 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności