Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR a rynek zbóż

ARR a rynek zbóż

Pomimo utrzymywania się w niektórych krajach członkowskich rynkowej ceny ziarna znacznie poniżej ceny interwencyjnej (101,31 EUR/t), podaż zbóż na unijne zapasy interwencyjne w połowie lutego br. była mała. Według danych Komisji Europejskiej, od uruchomienia zakupów interwencyjnych do 21 lutego br., na zapasy Wspólnoty zaoferowano 3,6 mln t ziarna, z tego: ponad 3,5 mln t jęczmienia i 0,1 mln t pszenicy. Spośród krajów członkowskich największe ilości ziarna zgłosiły Niemcy - 1 148 tys. t oraz Francja - 805 tys. t, a Polska - 232 tys. t. W tym czasie na zapasy UE przejęto ok. 46% zaoferowanej ilości ziarna, tj. 1,7 mln t zbóż, z tego 96% stanowił jęczmień. W Polsce dokonano zakupu 179 tys. t jęczmienia i 0,6 tys. t pszenicy.

Łącznie na zapasach interwencyjnych w całej UE znajduje się (stan na 21.02.br. łącznie z zapasami z poprzedniego sezonu) 3,2 mln t zbóż, z tego 2,5 mln t jęczmienia, 0,6 mln t kukurydzy, 0,1 mln t pszenicy oraz niewielkie ilości sorga. W Polsce w magazynach interwencyjnych przechowywane jest 260 tys. t zbóż, w tym 99,2% stanowi jęczmień.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi, w ramach pomocy de minimis, od 15 stycznia 2010 r. przyjmowane są wnioski o wsparcie finansowe z tytułu wykorzystanego w uprawach elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego. Do końca lutego 2010 r. do ARR wpłynęło ponad 8,1 tys. takich wniosków. Z przeznaczonych na ten cel środków ARR wypłaciła producentom zbóż ok. 23 tys. zł.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności