Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2009 r. saldo wymiany handlowej mięsem wyniosło 781,1 mln euro

W 2009 r. saldo wymiany handlowej mięsem wyniosło 781,1 mln euro

Ujemny bilans handlowy odnotowano w przypadku mięsa czerwonego i podrobów, na poziomie - 129,2 mln euro. Na niekorzystny wynik salda w tej grupie towarowej wpłynął znaczny import mięsa wieprzowego, którego sprowadzono 501,7 tys. ton za sumę około 931 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 146,7 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 266,3 mln euro.

W 2009 roku Polska wyeksportowała także 205,7 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego o wartości 521,4 mln euro oraz 26,2 tys. ton mrożonej wołowiny o wartości 66,6 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było dodatnie, ale obniżyło się w stosunku do 2008 roku o 18,4 mln euro do 42,3 mln euro. W handlu bydłem utrzymała się spadkowa tendencja w eksporcie. W 2009 roku wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 105,3 mln euro, tj. o ponad 5 proc. mniejszej niż w 2008 roku.

W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o 1,4 proc. do 58,4 mln euro. żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Rosji oraz na Węgry, a także na Litwę, na Ukrainę i do Rumunii, a ponadto na Łotwę i do Niemiec. W imporcie zwierząt największe znaczenie miał żywiec wieprzowy oraz drób. W 2009 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 123,7 mln euro, tj. blisko o 38 proc. większej niż przed rokiem.

Wartość importu drobiu obniżyła się o ponad 13 proc. do 51,7 mln euro. żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Holandii, Niemiec i Danii. W 2009 roku Polska wyeksportowała łącznie 139,4 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 10 proc. więcej niż w 2008 roku. Wartość eksportu tych towarów zwiększyła się o 1,5 proc. do 381,1 mln euro. W omawianym okresie wyeksportowano z Polski 35,6 tys. ton kiełbas o wartości 88,6 mln euro.

Kiełbasy eksportowano głównie na Litwę, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i do Danii, a ponadto do Czech i na Słowację. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 19,8 tys. ton i był o 2,5 proc. większy niż w 2008 roku. Wartość tego importu utrzymała się na poziomie z 2008 roku i wyniosła 68,6 mln euro.

Źródło: Netbrokers

Powrót do aktualności