Ceny zbóż, notowania, aktualności

Co z kukurydzą?

Co z kukurydzą?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wyniosła ponad 274 tys. ha, kiedy w roku 2008 ta powierzchni a była wyższa o 43,1 tys. ha. Plony jednak były wyższe o 7,2 proc. i wyniosły 6,23 t/ha. Rok wcześniej wyniosły one 4,2 t/ha.

Zbiory ziarna kukurydzy wyniosły ponad 1,7 mln t i były niższe w porównaniu z rokiem 2008 o ponad 0,1 mln t. Powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonkowej z kolei była wyższa w 2009 r. o prawie 4 tys. ha (419,7 tys. ha) niż rok wcześniej, kiedy kształtowała się ona na poziomie 415,7 tys. ha.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności