Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sytuacja na rynku – tuczniki

Sytuacja na rynku – tuczniki

Pierwsi zmienili cenniki już w czwartek. Ale ta zmiana wcale nie oznacza, że przyszły tydzień w punktach skupu znów nie zacznie się od przywracania wyższych cen. Szczególnie, że idą święta...

Na razie jednak najwyższa klasa „S” w wadze poubojowej jest wyceniana najczęściej na 4 złote 70 groszy. Rzadko bywa wyższa. Wyjściowa „R”-ka jeszcze nie spadła poniżej 4 złotych.

TUCZNIKI   wg wbc   zł/kg

S 4,70 - 4,80

E 4,50 - 4,80

U 4,30 - 4,50

R 4,00 - 4,30

O 3,30 - 3,99

P 2,90 - 3,90


Chociaż cenniki w porównaniu z ubiegłym tygodniem są wyraźnie niższe, nie zmienia to ilości kupowanych tuczników.

W wielu punktach skupu zapisy są duże. Część firm, wykorzystując sprzyjający dla importerów kurs euro, wciąż sprowadza żywe świnie z zagranicy. Ci, którym udaje się je kupować poniżej 1 euro za kilogram, mówią o dobrym interesie.

Na targowiskach z kolei obserwować można ciąg dalszy podwyżek. Na Podlasiu znów zagościły najwyższe w kraju ceny - tu para prosiat kosztuje nawet 450 złotych.

PROSIĘTA     targowiska   zł/parę

woj. łódzkie   200 - 350

woj. świętokrzyskie  220 - 320

woj. małopolskie 230 - 410

woj. mazowieckie   250 - 330

woj. kujawsko-pomorskie  250 - 360

woj. podlaskie  250 - 450

woj. pomorskie  260 - 300

Źródło: Agrobiznes, TVP

Powrót do aktualności