Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska wysyła do krajów trzecich o 29 proc. więcej produktów drobiowych

Polska wysyła do krajów trzecich o 29 proc. więcej produktów drobiowych

W 2009 r. UE sprzedała na rynki krajów trzecich 1 013,8 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu - o 3,3 proc. więcej niż przed rokiem. Zwiększyły się wysyłki żywego drobiu, mięsa i przetworów z kurcząt oraz gęsi, obniżył się natomiast eksport mięsa i przetworów z indyków oraz kaczek.

Wzrost eksportu nastąpił szczególnie w ostatnim kwartale roku, w ciągu pierwszych trzech kwartałów miał bowiem jeszcze miejsce nieznaczny spadek. Pomimo kryzysu eksport jednak nie ucierpiał, ponieważ drób jest tańszą alternatywą białka zwierzęcego w porównaniu z mięsem czerwonym.

Najważniejszymi unijnymi eksporterami produktów drobiowych na rynki trzecie w omawianym okresie były: Francja (311,4 tys. ton; spadek o 3 proc. wobec 2008 r.), Holandia (212,1 tys. ton; wzrost o 7 proc.), Niemcy (148,9 tys. ton; -0,4 proc.) oraz Polska (61,1 tys. ton; +29 proc.). W czołówce odbiorców znalazły się Rosja (227,4 tys. ton, spadek o 1,2 proc. wobec 2008 r.), Arabia Saudyjska, Ukraina, Hongkong, Benin, Wietnam oraz Jemen.

Podczas gdy wysyłki do Rosji i na Ukrainę obniżyły się, wzrost dostaw nastąpił głównie do Azji i na Bliski Wschód, a w największym stopniu do Hongkongu (o połowę). W stosunku do 2008 r. obniżyła się jednak wartość eksportu ze względu na spadek cen światowych drobiu. Import sektora drobiu z krajów trzecich do Wspólnoty w 2009 r. wyniósł 890,6 tys. ton - o 3,2 proc. mniej w porównaniu z 2008 r.

Największymi dostawcami pozostały Brazylia i Argentyna. Zakupy w Brazylii, Tajlandii, Argentynie i Izraelu zmniejszyły się jednak, wzrosły natomiast w Chile. Wzrósł import żywca, obniżyły się zaś zakupy mięsa i przetworów drobiowych. Największe ilości drobiu z krajów trzecich trafiały na rynki: holenderski (341,3 tys. ton, wzrost o 1 proc. wobec 2008 r.), brytyjski (192,4 tys. ton, +6 proc.) oraz niemiecki (158 tys. ton, minus 10 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności