Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż nie wzrosną

Ceny zbóż nie wzrosną

Zapasy ziarna pszenicy w UE wynoszą 16,9 mln t, a prognozy tegorocznych zbiorów opiewają na 134,7 mln t, co oznacza wzrost o blisko 4 proc. w skali roku. W rezultacie zapasy końcowe tego zboża wzrosną do 21,4 mln ton.

Unijne zapasy interwencyjne jęczmienia wynoszą obecnie około 4,2 mln ton, w tym 3,3 mln ton stanowią oferty z bieżącego sezonu. Do końca maja br., do skupu może trafić jeszcze około 2 mln ton jęczmienia . Zapasy tego gatunku na koniec czerwca br. prognozowane są w przedziale od 6 do 7 mln ton (zapasy interwencyjne) oraz dodatkowo 10-11 mln ton na wolnym rynku.

Unia będzie więc posiadała znaczną nadwyżkę jęczmienia - przekraczającą poziom minimalnych zapasów, wystarczających na pokrycie potrzeb rynku aż do nowych zbiorów. Największy nadmiar wystąpi w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Ceny jęczmienia paszowego będą więc nadal spadały, zwłaszcza we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Oczekiwany jest spadek produkcji tego gatunku zboża w sezonie 2010/2011 o 4,5 mln t do 57,2 mln ton, co wpłynie na ograniczenie zapasów tego zboża do 14,6 mln t na koniec czerwca 2011 roku.

Od 1 lipca br. zmianie ulegają w UE zasady interwencji na rynku zbóż. Limit skupu jęczmienia zostanie obniżony do 0 ton, co oznacza, iż o ile nie nastąpi sytuacja nadzwyczajna i Komisja Europejska nie podejmie decyzji o zwiększeniu tego limitu, w ogóle nie będzie prowadzony skup interwencyjny jęczmienia.

W przypadku kukurydzy lutowe prognozy wskazują, iż całkowite zbiory tego zboża w krajach UE w tym roku wzrosną o około 2 proc. do 57,7 mln t, przy popycie wewnętrznym utrzymującym się na poziomie 58 mln ton.

Podsumowując najnowsze szacunki, należy uznać, iż nie sprzyjają one wzrostom cen na rynku wewnętrznym UE w nadchodzącym sezonie.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności