Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pieniądze za siew

Pieniądze za siew

Rolnicy, którzy używają do siewu wysokiej jakości materiału (tak zwanego elitarnego lub kwalifikowanego) mogą ubiegać się o dotacje z programu „de minimis”.

Bartłomiej Kulisz, ARR: Jest to pewna forma pomocy państwa, która nie wymaga akceptacji komisji europejskiej i jest udzielana w wysokości od 7,5 tysiąca euro w okresie do 3 lat obrotowych. Tego roku i dwóch lat poprzednich.

100 złotych to wysokość dotacji przysługująca do zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 do roślin strączkowych a 500 do ziemniaków.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO    zł/ha

zboża, mieszanki zbożowe, pastewne - 100

rośliny strączkowe                 - 160

ziemniaki                          - 500


Bartłomiej Kulisz, ARR: Warto pamiętać, że dopłaty te udzielane są do hektara powierzchni gruntów ornych, na których został zużyty kwalifikowany materiał siewny zakupiony w legalnym źródle.

Dlatego do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające kupno materiału siewnego. Na złożenie dokumentów jest czas do czerwca.

Źródło: Agrobiznes, TVP

Powrót do aktualności