Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Ceny zbóż w skupie powinny lekko rosnąć

ARR: Ceny zbóż w skupie powinny lekko rosnąć

Co prawda bieżący sezon, z uwagi na dobre zbiory także u tradycyjnych importerów (m.in. Afryka Północna, Bliski Wschód), charakteryzuje się mniejszym popytem na ziarno. Jednocześnie wysoki poziom zapasów w krajach eksportujących zboże oraz konkurencja o rynki zbytu wpływają na utrzymywanie się cen światowych na relatywnie niskim poziomie.

Zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (w tym szczególnie w UE) będą determinowały zmiany cen w kraju. Silną presję cenową na nasz rynek wywierają przede wszystkim kraje sąsiadujące, w których zboże jest tańsze.

Przewiduje się jednak, że w drugiej połowie sezonu 2009/2010 krajowe ceny zbóż mogą wykazywać lekką sezonową tendencję wzrostową.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności