IERiGŻ: W I połowie przyszłego roku ceny żywności będą zbliżone do analogicznego okresu 2009 r.

W czerwcu 2010 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 1,0-1,5 proc. wyższe niż w grudniu 2009 r. Ich przeciętny poziom w okresie styczeń-czerwiec 2010 r. będzie zbliżony do notowanego w analogicznym okresie przed rokiem – napisano w raporcie IERiGŻ.

Zdaniem ekspertów Instytutu w 2010 r. realne globalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych kształtować się będą na poziomie zbliżonym do notowanego w 2009 r. „W tych warunkach szanse na wzrost krajowego popytu na żywność są znikome” – podkreślają analitycy.

Źródło: Portal Spożywczy