Ceny zbóż, notowania, aktualności

Czy ceny drobiu, wołowiny i wieprzowiny wzrosną?

Czy ceny drobiu, wołowiny i wieprzowiny wzrosną?

Na ceny wieprzowiny w Polsce wpływa poziom cen u głównych producentów trzody chlewnej w UE: w Niemczech, Hiszpanii, Danii i Holandii. Według prognoz Komisji Europejskiej z października br., w I kwartale 2010 r. cena referencyjna wieprzowiny dla całej UE może wynieść 135,02 EUR/100kg, po czym w II kwartale może wzrosnąć do 142,09 EUR/100 kg. W ślad za wzrostem cen w UE mogą wzrosnąć również ceny w Polsce - uważa Ewa Siemieńska, specjalistka FAMMU/FAPA.

W IV kwartale br. (do 20 grudnia) średnia cena tuszek z kurcząt w UE-27 wyniosła 161,08 EUR/100kg i była o 8 proc. niższa niż przed rokiem. - Ceny w Polsce, należące do najniższych na rynku unijnym obniżyły się przez rok o 11 proc. do 111,23 EUR/100 kg w ostatnim kwartale 2009 r. W 2010 r. przewiduje się wzrost cen drobiu, zarówno w UE, jak i w Polsce - na skutek wzrostu popytu wewnętrznego i eksportu - informuje Ewa Siemieńska. - Na zwyżkę cen może również wpłynąć konieczność wprowadzenia w całej UE z dniem 30 czerwca 2010 r. przepisów dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Producenci brojlerów będą musieli zmniejszyć obsadę kurcząt brojlerów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami produkcji - podkreśla.

W 2010 r. prognozowany jest wzrost cen wołowiny w Polsce na skutek wzrostu zapotrzebowania na polskie mięso ze strony państw „starej" UE-15. - W tych krajach nastąpi znaczny deficyt wołowiny, spowodowany spadkiem ubojów bydła - wskazuje Ewa Siemieńska.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności