Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: W najbliższym czasie ceny skupu zbóż będą stabilne

ARR: W najbliższym czasie ceny skupu zbóż będą stabilne

"Przewiduje się, że w kolejnych miesiącach ceny skupu zbóż w Polsce powinny się ustabilizować, ale na relatywnie niskim poziomie. Dolny poziom cen będzie kształtowała cena interwencyjna, zwłaszcza w przypadku jęczmienia. (...) Przewiduje się, że dopiero w drugiej połowie sezonu krajowe ceny zbóż mogą wykazywać lekką sezonową tendencję wzrostową" - napisano.

"Z uwagi na dużą podaż zbóż paszowych, znacznie wyższe mogą być ceny w przypadku ziarna o parametrach konsumpcyjnych. Według oceny IERiGŻ, w końcu marca 2010 roku średnie ceny pszenicy ogółem mogą ukształtować się na poziomie 420-470 zł/t, a żyta - 300-330 zł/t" - dodano.

Zdaniem autorów biuletynu, w najbliższych tygodniach sezonowo zwiększone dostawy kukurydzy mogą przyczynić się do utrzymania cen w kraju na niskim poziomie, także innych gatunków zbóż.

GUS szacuje zbiory zbóż w 2009 ogółem na ok. 29,8 mln ton, czyli 7,8 proc. więcej od ubiegłorocznych.

"(...) z uwagi na słabsze napełnienie kłosów z powodu okresowej suszy oraz rozwój chorób grzybowych spowodowanych częstymi opadami deszczu w późniejszych okresach, jakość ziarna jest gorsza niż przed rokiem. Z tego względu ocenia się, że większość zebranego zboża kwalifikuje się jako paszowe" - piszą autorzy i dodają, że z uwagi na relatywnie niski poziom cen zbóż, a tym samym niską dochodowość upraw, zmniejszyć się może zużycie ziarna do siewu pod zbiory w 2010 roku do 1,7 mln t.

Źródło: Netbrokers

Powrót do aktualności