Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: Zbiory zbóż podstawowych wzrosną o 8,9%

GUS: Zbiory zbóż podstawowych wzrosną o 8,9%

We wrześniu GUS szacował, że zbiory te mogą wynieść w tym roku 27,9 mln ton, co oznaczałby wzrost o 8,3% w ujęciu rocznym.

"Zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 29,8 mln t, tj. o 7,8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 11,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 28,0 mln t, tj. o 8,9% więcej od uzyskanych w 2008 r. i o 13,0% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005 " - podał GUS w komunikacie w piątek 18.12.2009 roku.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku na ok. 2,5 mln t, tj. o 17,8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 110,5% więcej niż w pięcioleciu.

GUS szacuje też, że powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wynosi ok. 8,2 mln ha, tj. o 0,2% więcej od zasiewów ubiegłorocznych i o 2,7% więcej od średniej powierzchni zasiewów z pięciolatki 2001-2005.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego i jarego łącznie szacowana jest na blisko 810,0 tys. ha, tj. o 5,0% większa niż przed rokiem oraz o 69,0% większa od średniej z lat 2001-2005.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności