Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrost eksportu żywca wołowego z Brazylii

Wzrost eksportu żywca wołowego z Brazylii

W rezultacie nasiliła się konkurencja między przetwórcami rywalizującymi o zakupy bydła rzeźnego. W ostatnich latach zwiększyła się liczba firm, które przeniosły się na północ Brazylii (w tym do stanu Para), gdzie rolnictwo ma charakter ekstensywny, a ceny ziemi są niższe. Dzięki temu ceny bydła w tym rejonie kraju były niższe w porównaniu z południowo-wschodnimi częściami Brazylii, gdzie zlokalizowane są większe skupiska ludności, a rolnictwo jest bardziej intensywne.

Rosnący eksport bydła przyczynił się do spadku podaży tych zwierząt, co z kolei wpłynęło na wzrost konkurencji. W pierwszych 10 miesiącach 2009 roku Brazylijczycy wyeksportowali łącznie 421,6 tys. sztuk bydła, tj. o 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku. Blisko 95 proc. bydła pochodziło ze stanu Para. Bydło z Brazylii trafiało głównie do sąsiedniej Wenezueli (74 proc. eksportu), Libanu (25 proc.) oraz Egiptu (1 proc.). Eksport bydła stanowił dla stanu Para czwarte największe źródło dochodów pochodzące z handlu.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności