Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dochodowość na rynku żywca

Dochodowość na rynku żywca

Szacunkowe obliczenia za 2009 r. wskazują, że w badanych gospodarstwach przeciętnie uzyskiwano wyższą niż w roku poprzednim nadwyżkę bezpośrednią. Jedynie w przypadku skali produkcji 400-1000 dt żywca wieprzowego netto na gospodarstwo generowany był dochód z  działalności, w tym także w przeliczeniu na godzinę pracy własnej rolnika.

W 2009 r. zwiększył się do 33%, z   17% w 2008 r., udział gospodarstw uzyskujących dochód z działalności (sprzedających 600-680 tuczników w roku).

W produkcji żywca wołowego w  2009  r. wyższa niż w roku poprzednim nadwyżka bezpośrednia nie przełożyła się na uzyskanie dochodu z tej działalności.

Źródło: rolnicy.com

Powrót do aktualności