Ceny zbóż, notowania, aktualności

Powstanie znak towarowy dla mięsnych wyrobów premium?

Powstanie znak towarowy dla mięsnych wyrobów premium?

Strategicznym celem tworzonego konsorcjum branżowego jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw z branży mięsnej, zwłaszcza małych i średnich, jako tych najbardziej narażonych na negatywne skutki procesów związanych z globalizacją rynków - twierdzi Bogusław Barański z SRW RP.

Jednym z najważniejszych wyzwań, któremu chce sprostać klaster, ma być stworzenie wspólnego znaku towarowego gwarantowanego na wyroby mięsno-wędliniarskie w kategorii premium. Cel jest ambitny, gdyż znak ten w założeniu miałby stać się swoistym "okrętem flagowym" branży mięsnej i w ten sposób uporządkowałby kwestię pozytywnego wizerunku dobrych i smacznych polskich wędlin w oczach konsumentów w kraju, na jednolitym rynku europejskim i w świecie.

Podejście to związane jest z kolejnym podjętym celem strategicznym klastra - zorganizowaniem profesjonalnej promocji eksportu wyrobów mięsno-wędliniarskich, począwszy od roku 2012, czyli od niepowtarzalnej okazji marketingowej, jaką będą mistrzostwa Euro 2012. Do wykorzystania w tym zakresie są nie tylko Fundusze Promocji, w połączeniu z instrumentem wsparcia, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego, ale również „Paszport do eksportu" (PO IG, Działanie 6.1.) oraz „Promocja polskiej gospodarki (PO IG, Działanie 6.5.).

Z realizacją celów strategicznych klastra wiąże się konieczność opracowania, wdrożenia i wypromowania przez klaster ściśle określonego dobrowolnego standardu jakości, inaczej - normy branżowej - z precyzyjną specyfikacją kryteriów na każdym etapie „od pola do stołu" tak, aby zapewnić konsumentom przejrzystość procesów w łańcuchu wartości i powtarzalnej jakości.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności