Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mięso ze zwierząt karmionych tradycyjnymi paszami poszukiwane na rynkach UE

Mięso ze zwierząt karmionych tradycyjnymi paszami poszukiwane na rynkach UE

"Tradycyjne gatunki i stare odmiany roślin to nasze bogactwo biologiczne, które Polska wniosła do zachodniej Europy, zubożonej przyrodniczo poprzez masową chemizację rolnictwa. Uprawy roślin tradycyjnych, wcale nie o niższych plonach, a o wysokich walorach smakowych, spowodowały, że Polska stała się europejskim zagłębiem zdrowej żywności" - napisał Żarski w raporcie przygotowanym w ramach kampanii "Naturalne geny".

Również żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskiwana w oparciu o karmienie tradycyjnymi paszami, jest poszukiwana na rynkach europejskich.
- Wreszcie argument społecznie najważniejszy: wprowadzenie GMO, zwiększające zyski wielkim koncernom (głównie amerykańskim) i grupce naszych wielkich producentów rolnych, byłoby sprzeczne z dalekowzrocznym interesem polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego - podkreśla Tadeusz Żarski. - Jego rezultatem byłoby bowiem przyspieszone bankructwo tysięcy drobnych rolników, a więc szybki wzrost bezrobocia - dodaje.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności