Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dalsze oznaki odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Dalsze oznaki odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Jednak w porównaniu z sytuacją z marca 2009 r., pogłowie świń zwiększyło się o 991,4 tys. szt. - tj. o 7,5 proc., a liczba loch na chów wzrosła o 1,8 proc. W stosunku do lipca 2008 r. w strukturze pogłowia zwiększył się udział prosiąt o wadze do 20 kg i trzody na chów o wadze ponad 50 kg, w tym macior. Zmalał natomiast udział warchlaków i tuczników. Stan i struktura pogłowia trzody w lipcu 2009 r. wskazują na dalsze wyhamowanie trendu spadkowego w chowie świń. Wpłynęła na to poprawa opłacalności produkcji żywca wieprzowego, zapoczątkowana w drugim półroczu 2008 r.

W wyniku mniejszej podaży żywca wzrosły ceny skupu przy niższych kosztach pasz. W lipcu 2009 r. cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 5,98 zł/kg i była o 13,9 proc. wyższa niż przed rokiem, a cena skupu zbóż podstawowych w pierwszych siedmiu miesiącach 2009 r. wynosiła 484,8 zł/t i była o 40,2 proc. niższa od ubiegłorocznej. Rosną ceny targowiskowe prosiąt na chów (w lipcu br. - 188 zł/szt., czyli aż o 85,5 proc. więcej niż przed rokiem), co świadczy o dużym zainteresowaniu rolników hodowlą trzody przy jednoczesnej niskiej podaży prosiąt.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w marcu br. było najniższe od 45 lat. Od końca lat 90 tych wielkość stada świń w Polsce wynosiła średnio 17-19 mln szt., a ostatnio najwyższe pogłowie było w lipcu 2006 r. (18,9 mln szt.). Spadkowy trend w pogłowiu trzody wystąpił od lipca 2007 r. i był wypadkową niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych produkcji żywca. W 2008 r. Polska z eksportera netto wieprzowiny przekształciła się w jej importera. Spadek pogłowia tuczników i warchlaków w lipcu br. (ok. 10 proc. wobec roku ubiegłego) może wskazywać na ograniczoną podaż wieprzowiny pochodzenia krajowego i konieczność importu również w dalszej części roku.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności