Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekordowe zbiory rzepaku w Polsce

Rekordowe zbiory rzepaku w Polsce

Według podanego przez GUS, przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych w bieżącym roku, zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,4 mln t, tj. o 13,9 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i o 103,5 proc. więcej niż w pięcioleciu - informują analitycy BGŻ.

GUS szacuje, że łączna powierzchnia uprawy rzepaku ozimego i jarego wyniosła ponad 0,8 mln ha i była większa o ok. 5,2 proc. od ubiegłorocznej. Plony rzepaku ocenia na 29,6 dt/ha tj. o 2,3 dt/ha (o 8,4proc.) więcej od uzyskanych w 2008 r.

Rekordowo wysokie zbiory wynikają ze zwiększenia areału uprawy rzepaku oraz wzrostu plonowania rzepaku jarego (wyżej od plonów ubiegłorocznych o 40,9 proc.) oraz ozimego o (7,6 proc.). Na wysokie plonowanie dominującego w uprawach rzepaku ozimego miały wpływ: dobry stan plantacji przed wejściem rzepaku ozimego w stan zimowego spoczynku, niewielkie straty zimowe oraz wczesna wiosna powodująca wydłużenie okresu wegetacji rzepaku. Opady deszczu, które wystąpiły od końca pierwszej dekady maja, wystarczająco poprawiły stan uwilgotnienia gleby po chłodach oraz zbyt słabym zaopatrzeniu roślin w wodę w kwietniu i na początku maja br.

Niskie ceny poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, wysokie ceny zielonych certyfikatów oraz rosnący wymagany udział biomasy pochodzenia rolniczego w spalanej biomasie generują popyt na śrutę ze strony energetyki zawodowej. M.in. spółka EnergoKrak obsługująca elektrownie i elektrociepłownie grupy EDF w Polsce zakupi od ZT Kruszwica 308 tys. t tej śruty w latach 2009-2014 po cenie ustalonej tylko w pierwszym okresie obowiązywania umowy, tj. od września 2009 do czerwca 2010r. Szacunkowa wartość umów zawartych między stronami w ostatnich 12 miesiącach wynosi 162 mln zł. BGŻ przewiduje, że w najbliższych kilku latach przy cenach śruty poniżej 460 zł/t popyt na śrutę ze strony energetyki zawodowej będzie rósł.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności