Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport mięsa z Polski w pierwszym półroczu

Eksport mięsa z Polski w pierwszym półroczu

W I połowie 2009 roku saldo polskiej wymiany handlowej mięsem oraz podrobami (czerwonym i drobiowym), żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 407,4 mln euro - informuje FAMMU/FAPA.

Ujemny bilans handlowy odnotowano w przypadku mięsa czerwonego i podrobów, na poziomie - 15,8 mln euro. Na niekorzystny wynik salda w tej grupie towarowej wpłynął znaczny import mięsa wieprzowego, którego sprowadzono 243,5 tys. ton za 435,3 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł około 77 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 140,1 mln euro.

W I połowie 2009 roku Polska wyeksportowała także 103,5 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego o wartości 272,6 mln euro oraz 13,4 tys. ton mrożonej wołowiny o wartości około 36 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było dodatnie, ale obniżyło się w stosunku do I półrocza 2008 roku o około 11,6 mln euro do 36,1 mln euro.

W handlu bydłem utrzymała się spadkowa tendencja w eksporcie. W I połowie 2009 roku wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 57,6 mln euro, tj. o 5 proc. mniejszej niż w I połowie 2008 roku. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o 8,5 proc. do 30,6 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Rosji oraz na Litwę, a także na Ukrainę i do Rumunii, a ponadto na Węgry i na Łotwę.

W imporcie zwierząt największe znaczenie miał żywiec wieprzowy oraz drób. W I połowie 2009 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 55,3 mln euro, tj. dwukrotnie większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu obniżyła się o ponad 23 proc. do 23,1 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Holandii, Niemiec i Danii. W I połowie 2009 roku Polska wyeksportowała łącznie 67,4 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 6,5 proc. większej niż w I połowie 2008 roku. Wartość eksportu tych towarów zwiększyła się o ponad 3 proc. do około 186 mln euro.

W omawianym okresie wyeksportowano z Polski 17,4 tys. ton kiełbas o wartości 43,2 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie na Litwę, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i do Danii, a ponadto do Czech i na Słowację. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 9,9 tys. ton i był o 2,5 proc. większy niż w I połowie 2008 roku. Wartość tego importu zwiększyła się o ponad 6 proc. do 33,2 mln euro.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności