Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unijne inspekcje na ukraińskich fermach drobiu

Unijne inspekcje na ukraińskich fermach drobiu

W czerwcu 2009 r. unijna komisarz ds. rolnictwa - pani Mariann Fischer Boel odwiedziła pięć ukraińskich zakładów - producentów mięsa drobiu i jaj, zainteresowanych eksportem swoich produktów do Unii Europejskiej. Celem wizyt była ocenia stopnia dostosowania do standardów unijnych. Decyzja w sprawie dopuszczenia ukraińskich zakładów drobiarskich do eksportu na rynek Wspólnoty spodziewana jest w lipcu br.

Według przewodniczącego ukraińskiego stowarzyszenia producentów drobiu, możliwość dostarczania produktów do krajów UE jest bardzo interesująca dla ukraińskich producentów. Obecne możliwości eksportowe Ukrainy w tym zakresie są jednak nieznaczne - eksport mięsa drobiowego z Ukrainy wynosi aktualnie około 6-8 tys. ton, a eksport jaj - 200-300 mln szt., a podstawowe rynki zbytu to Kazachstan, Gruzja i Armenia.

W 2008 r. Ukraina wyprodukowała 1 mln ton mięsa drobiowego i 15 mld szt. jaj. Unijna komisarz przyznała ostatnio 9 mln euro na projekty inwestycyjne w ukraińskim sektorze rolnym, w tym na satelitarny system prognozowania zbiorów oraz zakup sprzętu do sześciu laboratoriów kontroli jakości żywności. Obecnie trwają negocjacje w ramach utworzenia strefy wolnego handlu Ukraina-Unia Europejska.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności