Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kraje UE sprowadzają mniej wołowiny

Kraje UE sprowadzają mniej wołowiny

W okresie styczeń-kwiecień 2009 roku kraje Unii Europejskiej sprowadziły łącznie 134,4 tys. ton mięsa oraz żywca wołowego. To o 6,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Największy udział w imporcie tych towarów do Unii miały trzy kraje: Brazylia, Argentyna oraz Urugwaj (łączny udział w imporcie na poziomie 83,2 proc.).

W omawianym okresie Unia Europejska wyeksportowała do krajów trzecich łącznie blisko 76,1 tys. ton mięsa oraz żywca wołowego, tj. o 9,8 proc. mniej niż miesiącach styczeń-kwiecień 2008 roku. Towary te Wspólnota eksportowała przede wszystkim do Rosji (23,7 proc. udział w eksporcie), a także do Chorwacji (9,3 proc. udział) oraz Szwajcarii (7,8 proc. udział).

W okresie lipiec 2008 - maj 2009 w stosunku do okresu lipiec 2007 - maj 2008 zwiększyła się o 11 proc. ilość świeżej wołowiny, na którą złożono aplikacje na eksport z refundacjami. W przypadku mrożonej wołowiny wielkość ta obniżyła się o 10,7 proc., natomiast w stosunku do żywca wołowego do dalszego odchowania zanotowano wzrost o 8,9 proc. W omawianym okresie złożono aplikacje na eksport z dopłatami 961 ton tzw. konserwowanej wołowiny.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności