Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE ponownie odmawia refundacji do eksportu wieprzowiny

UE ponownie odmawia refundacji do eksportu wieprzowiny

Podczas posiedzenia w dn. 25 maja 2009 r. Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa ponownie sprzeciwiła się wprowadzeniu refundacji do eksportu świeżej i mrożonej wieprzowiny. Za przywróceniem tego instrumentu opowiedziały się Francja, Belgia, Cypr, Grecja, Włochy, Węgry, Irlandia i Słowenia.

Podczas poprzedniej debaty Rady z żądaniem wprowadzenia dopłat do eksportu wystąpiły Belgia, Irlandia i Węgry, lecz również wówczas postulat ten odrzucono. Unijna komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - pani Mariann Fischer Boel na poniedziałkowym posiedzeniu stwierdziła, że sytuacja na rynku wieprzowiny w UE poprawia się, ceny w wielu państwach członkowskich zaczynają rosnąć, a producenci osiągnęli poziom rentowności zbliżony do średniej pięcioletniej, więc nie ma obecnie podstaw do wprowadzenia refundacji eksportowych.

Zwyżkowa tendencja cenowa w sektorze wieprzowiny utrzyma się prawdopodobnie w miesiącach letnich. Wyniki eksportu żywca, wieprzowiny i przetworów z UE za pierwszy kwartał 2009 r. są również zadowalające (wzrost o 1,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r.). Obserwowany ostatnio spadek konsumpcji wieprzowiny w niektórych krajach UE związany z wirusem nowej grypy (tzw. świńskiej), powinien w niedługim czasie ustąpić. Jak bowiem zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), podczas spożywania wieprzowiny nie ma ryzyka związanego z przeniesieniem wirusa na człowieka.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności