Ceny zbóż, notowania, aktualności

W UE konsumpcja drobiu będzie rosnąć w szybszym tempie niż jego produkcja

W UE konsumpcja drobiu będzie rosnąć w szybszym tempie niż jego produkcja

Dyrekcja Generalna Rolnictwo opublikowała w marcu 2009 uaktualnione prognozy dla rynków rolnych i dochodów w rolnictwie. Potwierdzają one, że w sektorze mięsa drobiowego Wspólnota w ocenianej perspektywie czasowej będzie importerem netto tych produktów.

Ujemne saldo wymiany w handlu unijnymi produktami z mięsa drobiowego zostało zanotowane po raz pierwszy w 2007 roku. W ubiegłym roku dzięki wzrostowi eksportu na rynki trzecie ze wsparciem unijnych instrumentów (refundacji) oraz spadku przywozu, wynik wymiany był dodatni.

Jednakże powrót do wcześniejszej tendencji jest oczekiwany już w bieżącym roku, a w kolejnych latach negatywne saldo w handlu zagranicznym może się pogłębić. Produkcja mięsa drobiowego w państwach członkowskich będzie rosła osiągając w 2010 roku poziom 12,181 mln ton, w kolejnym roku unijni eksperci przewidują jednak załamanie się produkcji i jej spadek do 11,995 mln ton.

Straty zaczną być odrabiane począwszy od 2013 roku, pozwalając na osiągnięcie na koniec omawianego okresu poziomu 12,502 mln ton. Spadek produkcji odpowiadał będzie lekkiej redukcji w latach 2011-2012 w spożyciu mięsa drobiowego na rynkach Wspólnoty.

Generalnie, według prognoz, konsumpcja drobiu powinna rosnąć w szybszym tempie niż jego produkcja w państwach członkowskich.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności