Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prezes PZPBM: Ułatwić dostęp do kapitału dla branży spożywczej

Prezes PZPBM: Ułatwić dostęp do kapitału dla branży spożywczej

- Ministerstwo rolnictwa powinno zadbać o ułatwienie dostępu do kapitału dla branży rolno-spożywczej. Można to osiągnąć poprzez uruchomienie systemu gwarancji - mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. - Drugą podstawową rzeczą, jakiej oczekuje branża producentów bydła, jest uruchomienie instrumentów finansowych motywujących przedsiębiorstwa rolno-spożywcze do współdziałania, budowania silniejszych organizmów sieciowych - dodaje.

PZPBM jest w trakcie realizacji wieloletniego programu sektorowego. - Dlatego sytuacja kryzysowa w gospodarce nie wpłynęła na nasze działania. Od kilku lat nad realizujemy program Eurostek 2012. Pewnie byłoby łatwiej, gdyby program został objęty patronatem rządu, o co wnioskowaliśmy. Jednak brak wsparcia nie zniechęca nas. Mozolnie budujemy swoją pozycję, realizując kolejne punkty naszego programu - podkreśla Wierzbicki. - Nasz cel strategiczny to 30 tys. ton wołowiny w systemach jakości w 2012 roku - zaznacza.

Osłabienie złotówki chwilowo zwiększyło opłacalność produkcji cieląt. - Niemniej, o dobre polskie cielęta musimy konkurować z rolnikami z Hiszpanii, Włoch i Grecji. Za ćwierci z bydła dorosłego R3 oni otrzymują cenę średnio w UE 3,3EUR/kg a my 2,2EUR/kg. Opłacalność opasu w tej sytuacji jest na granicy - ocenia prezes PZPBM. - Kryzys prawdopodobnie przełoży się na osłabienie popytu na mięso wołowe, obniżając cenę wołowiny w UE a co za tym idzie i w Polsce. Wzmocnienie złotego zwiększy presję na cenę wołowiny w kraju - dodaje.

W strategii Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego na pierwszym planie jest promocja wołowiny w systemie jakości QMP. - Kreowanie popytu w cenie wyższej, uzasadnionej wyższą jakością jest dla nas podstawą zwiększania wartości dodanej w dłuższej perspektywie - mówi Wierzbicki. - Poprawa efektywności zarówno w produkcji żywca, transporcie, uboju i rozbiorze to kolejne rezerwy do wykorzystania - wskazuje.

Rząd mógłby pomóc producentom bydła. - Chociażby poprzez uruchomienie kampanii promocyjno informacyjnej dotyczącej wołowiny, wsparcie marketingu rolnego w naszym sektorze, czy organizowanie szkoleń dla rolników, które podniosłyby ich umiejętności zawodowe w odchowie cieląt i opasie bydła - wylicza prezes PZPBM. - Realną pomocą byłoby uruchomienie wsparcia dla rolników i grup producentów uczestniczących w systemie QMP, oraz wprowadzenie niezależnej inspekcji do oceny EUROP - dodaje.

Inną ważną inicjatywą, którą powinno zająć się ministerstwo rolnictwa jest ułatwienie dostępu do kapitału poprzez m.in. uruchomienie systemu gwarancji dla branży rolno-spożywczej. - Branża oczekuje uruchomienia instrumentów finansowych motywujących przedsiębiorstwa rolno-spożywcze do współdziałania, budowania silniejszych organizmów sieciowych - mówi Jerzy Wierzbicki. - Wiele zmieniłoby także rozwiązanie problemu zwrotu VAT w kampaniach promocyjno informacyjnych prowadzonych przez organizacje branżowe. Potrzebne są ułatwienia dostępu do wsparcia UE w ramach PROW 2007-2013 - zwłaszcza odnośnie zaliczkowania, oraz wsparcie inwestycji w zakładach uboju rozbioru wołowiny w ramach działania wzrost wartości dodanej" - podkreśla.

Dla Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego najwięcej rezerw tkwi w poprawie organizacji produkcji, oraz zwiększaniu produkcji w systemie QMP. - Stawiamy prowadzenie działań promocyjno informacyjnych - mówi prezes zrzeszenia. - Są działania w PROW, które można by wykorzystać dla wsparcia sektora wołowiny. Oczekujemy szybkich zmian prawa w tym zakresie - podsumowuje.

Źródło: portalspozywczy.pl

Powrót do aktualności