Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowe przepisy dotyczące mrożonego mięsa budzą kontrowersje

Nowe przepisy dotyczące mrożonego mięsa budzą kontrowersje

W ramach Unii Europejskiej trwa dyskusja wokół interpretacji projektu przepisów dotyczących etykietowania mięsa drobiowego, za pomocą których Komisja Europejska chce zamknąć lukę, pozwalającą dotychczas na stosowanie w przetworach mrożonego wcześniej mięsa drobiowego, bez wyraźnego zaznaczenia tego faktu.

Brak takich informacji, według Komisji, mógł wprowadzać konsumentów w błąd i obniżać jakość niektórych produktów z mięsa kurczaków. Projekt Komisji ma na celu uzgodnienie przepisów z normami obowiązującymi w dziedzinie nieprzetworzonego mięsa.

W tym przypadku produkty mogą być oznaczane jako świeże i schłodzone jedynie w przypadku, gdy wcześniej nie zostały zamrożone. Komisja zaproponowała więc zmianę przepisów odnośnie znakowania produktów, w ten sposób aby przetwory zawierające wcześniej mrożone mięso nie były reklamowane jako świeże.

Tymczasem przewodniczący parlamentarnej komisji rolnictwa, eurodeputowany z Wlk. Brytanii Neil Parish oświadczył, że nowe przepisy zaproponowane przez Komisję mogą nie zezwalać na sprzedaż takich produktów na unijnym rynku. Jednak według Dyrekcji Generalnej Rolnictwo, Komisja nie ma planów odnośnie wycofania przetworów z mrożonego mięsa drobiowego z rynku w ramach zmian w normach sprzedaży produktów z drobiu.

Zarzuty te są całkowicie błędne, gdyż zmiany w dalszym ciągu będą pozwalały farmerom z Unii Europejskiej mrozić mięso z kurczaków i wykorzystywać je w późniejszym okresie, ale zapobiegną mylącemu oznakowaniu, sugerującemu, że mięso jest świeże. Według europosła, propozycja jest sygnałem powrotu do absurdalnych norm sprzedaży w rodzaju ostatnio zniesionych wymogów dla niewymiarowych warzyw i owoców.

Komisja przywołuje również względy zdrowotne, które maja odzwierciedlenie w planowanych zmianach przepisów dotyczących etykietowania.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności